Delia albula – Śmietka wydmianka

Anthomyiidae – Śmietkowate
Ciało jasne, białoszaro opylone. Oczy brązowe – u samicy rozdzielone szerokim, u samca wąskim czołem. Na czole, nad czułkami, mniej lub bardziej pomarańczowy, pionowy pas. Trzeci człon czułków relatywnie duży, szaroczarny. Odwłok samicy masywny, odwłok samca znacznie smuklejszy, spłaszczony. 5-ty sternit z krótkimi, sztywnymi szczecinkami – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Nogi szaroczarne; tylne golenie z rzędem szczecin na tylnej powierzchni (posterodorsal seta). Skrzydła z mlecznym przydymieniem.

D.albula

Rezerwat Mierzeja Sarbska 30.07.2019 ♀ Widoczny pionowy pas między oczami o pomarańczowym zabarwieniu

D.albula

Rezerwat Mierzeja Sarbska 30.07.2019 ♀ Czułki są relatywnie długie i ciemne

D albula

Rezerwat Mierzeja Sarbska 30.07.2019 ♀ – czoło szerokie, odwłok masywny

D albula

Rezerwat Mierzeja Sarbska 30.07.2019 ♀

  1. Liczebność. Lokalna
  2. Biotop. Głównie wydmy nadmorskie i śródlądowe, piaszczyste brzegi rzek
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-6.5 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień. Zimuje bobówka
  5. Lokalizacja. Pomorskie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź, pokarm płynny. Larwy fitofagiczne
  7. Podobne. Inne jasnoszaro opylone gatunki z rodzin Anthomyiidae i Muscidae – w tym z rodzaju Neolimnophora (pas między oczami czarny, bądź biały, nigdy pomarańczowy). Najpewniej wykluczyć je po braku szczecinek na 5-tym sternicie
  8. Uwagi. Identyfikacja samic Niels-Jan Dek
  9. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

Słowiński Park Narodowy 15.08.2020 ♂

Słowiński Park Narodowy 15.08.2020 ♂

Słowiński Park Narodowy 15.08.2020 ♂


avidal

Leave a Reply