Eustalomyia vittipes – Wrednica żółtonoga*

Anthomyiidae – Śmietkowate
Oczy u obu płci rozdzielone czołem, szerszym u samicy. Ubarwienie ciała jasno szare. Przy bocznych krawędziach scutum 2 czarne smugi. Przez środek tułowia biegnie słabo kontrastowy, ciemny pas bez zgrubienia na wierzchołku. Scutellum z czarnymi smugami na bokach. Tylne krawędzie tergitów ciemno podkreślone. Czułki czarne. Nogi dwubarwne, w znacznej mierze żółtobrązowe. Skrzydła przezroczyste, bez plam.

Waćmierek 21.06.2009 Fot. Alek Brzozowski

Waćmierek 21.06.2009 Fot. Alek Brzozowski

Waćmierek 21.06.2009 Fot. Alek Brzozowski

  1. Liczebność. Sporadycznie obserwowana
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 6-10 mm
  4. Aktywność. Maj/czerwiec – sierpień/wrzesień
  5. Lokalizacja. Pomorskie
  6. Pokarm. Nektar, spadź, pyłek. Larwy są entomofagiczne, pożerają larwy owadów, zwłaszcza błonkówek
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się przede wszystkim całkowicie czarnymi nogami
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Alek Brzozowski
  9. * – proponowana nazwa gatunkowa

avidal

Leave a Reply