Hydrophoria spp.

Anthomyiidae – Śmietkowate
Niepozornie, zwykle szaroczarno ubarwione muchówki o małych, lub średnich rozmiarach ciała. Oczy duże, brązowoczerwone. Czoło u samicy szerokie, u samca bardzo wąskie. Na pronotum i mesonotum zwykle podłużne czarne pasy. Odwłoki samców cylindryczne, smukłe; odwłoki samic znacznie bardziej masywne. Skrzydła często żółto zabarwione u nasady, co jest lepiej widoczne u samców. Na tylnej powierzchni goleni 3 pary nóg co najmniej dwie długie szczeciny (posterodorsal bristles), co odróżnia cały rodzaj od podobnych gatunków z rodziny Muscidae.

Park Widzewski 19.05.2014 Samiec

Łódź – Park Widzewski 19.05.2014 ♂

Park Widzewski 19.05.2014

Łódź – Park Widzewski 19.05.2014 ♂ Widoczne 2 długie szczeciny (pd setae) na tylnej goleni

  1. Liczebność. Wiele gatunków bardzo pospolitych i licznych
  2. Biotop. Tereny ruderalne, parki, ogrody, lasy, łąki, pastwiska, ugory…
  3. Wymiary. Długość ciała od poniżej 4 mm do nieco ponad 10 mm
  4. Aktywność. Marzec- listopad
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występują w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, spadź, ekskrementy, rozkładająca się materia organiczna, gnijące grzyby i inny pokarm płynny
  7. Podobne. Poszczególne gatunki (w Polsce 4) – poza małymi wyjątkami (np. Hydrophoria lancifer o rozjaśnionych goleniach i stosunkowo długich szczecinach na bokach mesonotum tuż za szwem tułowiowym; tzw. pre-alar setae) bardzo trudne do rozróżnienia. I tak np. u możliwej do rozpoznania na fotografiach (potrzebne odpowiednie ujęcia) Hydrophoria silvicola proboscis jest błyszcząco czarne, a scutellum pokryte wyraźnymi włoskami
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply