Andrenosoma albibarbe – Rozbójka siwobroda

Asilidae – Łowikowate
Ciało silnie owłosione, czarne. Pierwszy widoczny tergit czarny, pozostałe czerwone poza czarnymi bocznymi krawędziami. Przednie golenie bez kolca. Skrzydła przyciemnione; komórka R5 zamknięta.

Austria – Steiermark 20.07.2021 Fot. Michael Knapp

  1. Status. Brak współczesnych obserwacji – być może w Polsce obecnie nie występuje (stan na 2020 rok)
  2. Siedlisko. Najczęściej obserwowana w rzadkich lasach sosnowych o piaszczystym podłożu; chętnie przesiaduje na pniach sosen
  3. Wymiary. Długość ciała 12-16 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Drapieżna jak wszystkie łowiki
  7. Podobne. U Andrenosoma atrum tergity są czarne. Podobnie ubarwione są również Choerades igneus i Choerades gilvus, a na południu Europy także inne gatunki z podrodziny Laphriinae
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Michael Knapp

avidal

Leave a Reply