Dioctria humeralis – Pędźka rdzawa

Asilidae – Łowikowate
Czułki czarne, dłuższe od szerokości głowy – cecha diagnostyczna rodzaju Dioctria. Barki rudo-pomarańczowe; u samicy zwykle rudo-pomarańczowe także boki scutum i częściowo boki tułowia (notopleuron). Matowy, jasny wzór na boku tułowia niemal kompletny, przerwany jedynie nad środkowym biodrem. Tergity czarne, na ogół z czerwono-pomarańczowymi tylnymi krawędziami, co jest najlepiej widoczne w widoku z góry. Nogi żółte z brunatnymi stopami. Skrzydła samca przyciemnione u nasady.

d humeralis

Polana Polichno 11.06.2018 ♀

dioct.humeralis

Polana Polichno 11.06.2018 ♀

D.humeralis

Polana Polichno 19.06.2016 ♂

D humeralis

Polana Polichno 19.06.2016 ♂

  1. Status. Rzadka i nieliczna NT
  2. Siedlisko. Skraje lasów, zarośla, murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 7-8 mm (w polskim kluczu do łowików podawana długość ciała to 9-13 mm, co wydaje się być danymi zawyżonymi)
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Ponidzie
  6. Pokarm. Drapieżnik polujący na inne owady
  7. Podobne. Dzięki pomarańczowym barkom można ja pomylić jedynie z także rzadką Dioctria rufithorax, u której matowy, jasny wzór na boku tułowia ograniczony jest do płytki zwanej mesopleuronem położonej między barkiem a nasadą skrzydła
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ricosz avidal
dioc.humeralis

Polana Polichno 11.06.2018 ♀

d.humeralis

Polana Polichno 11.06.2018 ♀


avidal

Leave a Reply