Leptarthrus brevirostris – Krępiec owłosiony

Asilidae – Łowikowate
Twarz z niewielkim wzgórkiem twarzowym. Broda (mystax) gęsta, złożona z długich, ciemnych szczecin. Tułów bardzo silnie wyniesiony, co nadaje ciału garbatą sylwetkę. Scutum pokryte długimi, gęstymi włoskami. Odwłok krepy, ciemny z plamami z jasnego opylenia na bokach tergitów. Uda czarne. Golenie przednie czarne, golenie środkowe i tylne dwubarwne, czerwono-czarne. Tylne stopy samca silnie wydłużone.

Niemcy 11.07.2021 ♀ Fot. Joachim Wimmer

Niemcy 22.05.2020 ♂ Fot. Joachim Wimmer

  1. Status. Zdecydowanie rzadki, obserwowany bardzo sporadycznie. W Polsce na rozproszonych stanowiskach
  2. Siedlisko. Skraje lasów, torfowiska, murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 9-12 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Niemcy
  6. Pokarm. Drapieżny
  7. Podobne. U Leptarthrus vitripennis brak wzgórka twarzowego (twarz jest całkowicie płaska), broda jest zredukowana, scutum krótko owłosione, a tylne stopy samca niezmodyfikowane, normalnej długości
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Joachim Wimmer

avidal