Tolmerus pyragra – Rojber podpalany

Asilidae – Łowikowate
Wzgórek twarzowy dobrze widoczny z profilu. Szczeciny na scutum dobrze wykształcone. Tergity odwłoka matowe. Uda czarnopomarańczowe; dolna powierzchnia przednich ud pokryta licznymi włoskami, ale pozbawiona sztywnych szczecin. Golenie pomarańczowe, lub czarnopomarańczowe, ale bez czarnych obrączek. Przydatki odwłokowe samca na końcu wyraźnie rozwidlone.

Francja 22.08.2020 ♂ Fot. Joachim Wimmer

Francja 29.08.2020 ♀ Fot. Joachim Wimmer

  1. Liczebność. Zapewne nierzadki, lecz trudności identyfikacyjne utrudniają rzeczywista ocenę liczebności
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, murawy i inne tereny otwarte oraz półotwarte
  3. Wymiary. Długość ciała 12-15 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Francja. W Polsce odnaleziona w górach oraz na Pomorzu
  6. Pokarm. Drapieżny
  7. Podobne. Przede wszystkim inne gatunki z rodzaju – w tym Tolmerus atricapillus (samiec ze skierowanym do dołu wyrostkiem na spodzie wierzchołka odwłoka, samica nieodróżnialna) oraz Tolmerus strandi i Tolmerus micans (przydatki odwłokowe samca tylko lekko rozwidlone, samice nieodróżnialne)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Joachim Wimmer

avidal

Leave a Reply