Athericidae – Popstruchowate

Oczy duże, u samców rozdzielone bardzo wąskim, u samic szerokim czołem. Ciało stosunkowo masywne, jednolicie szarobrązowe. Zasiedlają pobrzeża strumieni w wilgotnych lasach, zwłaszcza górskich; nie oddalają się od nich daleko. Imagines pobierają pokarm płynny – wg innych źródeł są drapieżne. Larwy są drapieżne lub saprofagiczne.
W Polsce 3 rzadko obserwowane gatunki.

Atherix ibis - Popstrucha ibiska Bereżki 29.05.2014