Lomatia lateralis

Bombyliidae – Bujankowate
Oczy duże, brązowe, u samic rozdzielone dość szerokim, u samców bardzo wąskim czołem. Boki śródplecza i scutellum żółto owłosione. Ogólnie ciało stosunkowo skąpo owłosione w porównaniu z innymi rodzajami z rodziny. Odwłok czarny, bądź dwubarwny – wtedy pierwsze 2 lub 3 widoczne tergity częściowo pomarańczowe (zwykle u samców). Przepaski na tergitach białożółte, wyraźnie zaznaczone, rozerwane po środku bądź nieprzerwane. Nogi czarne. Skrzydła z rozległym, brunatnym przyciemnieniem wzdłuż przedniej krawędzi; przezmianki żółte z ciemnym trzonkiem.

Lomatia

Wiedeń 29.06.2019 Lomatia sp. Fot. Adrian Atamańczuk

Lomatia.

Wiedeń 29.06.2019 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

Lomatia female

Wiedeń 29.06.2019 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

Lomatia species

Wiedeń 29.06.2019 ♀ Fot. Adrian Atamańczuk

  1. Liczebność. Lokalna; miejscami liczna
  2. Biotop. Głównie murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 6-10 mm
  4. Aktywność. Czerwiec/lipiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – mazowieckie. W Polsce na rozproszonych, izolowanych stanowiskach w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy są parazytoidami larw chrząszczy z rodziny Tenebrionidae; wg niektórych źródeł żywią się również jajami szarańczaków
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju, których pewne rozróżnienie na fotografiach terenowych jest na ogół niewykonalne – na fotografiach znajduje się któryś z tych gatunków. W Polsce jednak występuje Lomatia lateralis, choć odnalezienie innych gatunków jest możliwe
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Sylvester Kociniak Adrian Atamańczuk

Las Bemowski koło Warszawy 02.08.2020 ♀ Fot. Sylvester Kociniak

Las Bemowski koło Warszawy 02.08.2020 ♀ Fot. Sylvester Kociniak


avidal

Leave a Reply