Lomatia lateralis

Bombyliidae – Bujankowate
Oczy duże, brązowe, u samic rozdzielone szerokim, u samców bardzo wąskim czołem. Boki śródplecza i scutellum żółto owłosione. Ogólnie ciało stosunkowo skąpo owłosione w porównaniu z innymi rodzajami z rodziny. Odwłok czarny, bądź dwubarwny – wtedy pierwsze 2 lub 3 widoczne tergity częściowo pomarańczowe ( zwykle u samców ). Przepaski na tergitach białożółte, wyraźnie zaznaczone, rozerwane po środku bądź nieprzerwane. Nogi czarne. Skrzydła z rozległym, brunatnym przyciemnieniem wzdłuż przedniej krawędzi; przezmianki żółte z ciemnym trzonkiem.

Lomatia

Wiedeń 29.06.2019 Lomatia sp. Fot. Adrian Atamańczuk

Lomatia.

Wiedeń 29.06.2019 Samica Fot. Adrian Atamańczuk

Lomatia female

Wiedeń 29.06.2019 Fot. Adrian Atamańczuk

Lomatia species

Wiedeń 29.06.2019 Fot. Adrian Atamańczuk

  1. Liczebność. Nieliczna, lokalna
  2. Biotop. Głównie murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 6-10 mm
  4. Aktywność. Czerwiec/lipiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Austria. W Polsce na rozproszonych, izolowanych stanowiskach w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy są parazytoidami larw chrząszczy z rodziny Tenebrionidae; wg niektórych źródeł żywią się również jajami szarańczaków
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju, których pewne rozróżnienie na fotografiach terenowych jest na ogół niewykonalne – na fotografiach znajduje się któryś z tych gatunków. W Polsce jednak występuje Lomatia lateralis, choć odnalezienie innych gatunków jest możliwe
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Adrian Atamańczuk

Dodaj komentarz