Villa hottentotta – Słońcówka sówkówka

Bombyliidae – Bujankowate
Doskonale imitująca żądłówkę złocistowłosa bujanka. Ryjek bardzo długi. Skrzydła przezroczyste, tylko przy górnych krawędziach przyciemnione. Cechami diagnostycznymi są takie cechy jak w całości żółto owłosione brzegi niektórych tergitów, czy stosunek szerokości przepasek odwłokowych z tergitów 2 i 3. Płeć rozróżnialna na podstawie kształtu włosków na ostatnim tergicie.

ŁOB 13.08.2010 Na fenkule włoskim

Łódzki Ogród Botaniczny 13.08.2010 Na fenkule włoskim

ŁOB 13.08.2010

ŁOB 13.08.2010

ŁOB 13.08.2010

ŁOB 13.08.2010

Park Poniatowskiego 07.06.2011

Łódź – Park Poniatowskiego 07.06.2011 ♀

  1. Liczebność. Pospolita, lecz stosunkowo nieliczna
  2. Biotop. Ciepłe, otwarte tereny, w tym skraje lasów i kwietne łąki; bardzo chętnie murawy kserotermiczne i psammofilne
  3. Wymiary. Długość ciała 9-16 mm
  4. Aktywność. Maj – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Larwy zerują w gąsienicach sówek Noctuidae
  7. Podobne. Pozostałych 5 krajowych gatunków, zawsze wyraźnie rzadszych i nie tak szeroko rozsiedlonych. Rodzaj Villa należy do wyjątkowo trudnych w oznaczaniu, poza tym wymaga rewizji. Wymagana weryfikacja oznaczenia przez specjalistę
  8. Uwagi. Oznaczenie Bogusław Soszyński
villa

Łódź – Majerowskie Pole 04.06.2018 ♂

villa.

Łódź – Majerowskie Pole 04.06.2018

Park Poniatowskiego 07.06.2011

Park Poniatowskiego 07.06.2011 Widzew 05.07.2014 Łódź – Widzew 05.07.2014

ŁOB 13.08.2010

ŁOB 13.08.2010

Łódź Rogowska 17.07.2013

Łódź – Rogowska 17.07.2013

ŁOB 13.08.2010

ŁOB 13.08.2010

Widzew 02.07.2015

Widzew 02.07.2015 ♀

Widzew 02.07.2015

Widzew 02.07.2015

Dodaj komentarz