Villa hottentotta – Słońcówka sówkówka

Bombyliidae – Bujankowate
Doskonale imitująca żądłówkę złocistowłosa bujanka. Ryjek bardzo długi. Skrzydła przezroczyste, tylko przy przednich krawędziach delikatnie przyciemnione. Odwłok pokryty żółtymi i czarnymi włoskami – u samicy żółte włoski układają się w poprzeczne pasy na tergitach.

ŁOB 13.08.2010 Na fenkule włoskim

Łódzki Ogród Botaniczny 13.08.2010 ♀ na fenkule włoskim

ŁOB 13.08.2010

Łódzki Ogród Botaniczny 13.08.2010 ♀

ŁOB 13.08.2010

Łódzki Ogród Botaniczny 13.08.2010 ♀

Park Poniatowskiego 07.06.2011

Łódź – Park Poniatowskiego 07.06.2011 ♀

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Ciepłe, otwarte tereny, w tym skraje lasów i kwietne łąki; bardzo chętnie murawy kserotermiczne i psammofilne
  3. Wymiary. Długość ciała 9-16 mm
  4. Aktywność. Maj – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie, lubelskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar. Larwy zerują w gąsienicach sówek Noctuidae
  7. Podobne. Pozostałych 5 krajowych gatunków, zawsze wyraźnie rzadszych i nie tak szeroko rozsiedlonych. U najbardziej podobnej Villa modesta tegule są kontrastowo srebrzyste. Niektóre gatunki różnią się bardziej intensywnym przyciemnieniem wzdłuż krawędzi kostalnej skrzydła (w tym Villa cingulata). Rodzaj Villa należy do wyjątkowo trudnych w oznaczaniu, niekiedy konieczna jest analiza pod binokularem
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Ricosz avidal

Łuków 29.06.2011 ♂ Fot. Ricosz

Łuków 29.06.2011 ♂ Fot. Ricosz

Łuków 29.06.2011 ♂ Fot. Ricosz

villa

Łódź – Majerowskie Pole 04.06.2018 ♂

villa.

Łódź – Majerowskie Pole 04.06.2018 ♂

ŁOB 13.08.2010

Łódzki Ogród Botaniczny 13.08.2010 ♀

Łódź Rogowska 17.07.2013

Łódź – Rogowska 17.07.2013 ♀

ŁOB 13.08.2010

Łódzki Ogród Botaniczny 13.08.2010 ♀

Widzew 02.07.2015

Łódź – Widzew 02.07.2015 ♀

Widzew 02.07.2015

Łódź – Widzew 02.07.2015 ♀


avidal

Leave a Reply