Villa ixion – Słońcówka srebrnica

Bombyliidae – Bujankowate
Oczy bardzo duże, brązowe. Ciało czarne, pokryte srebrzysto-białymi włoskami i łuskami, szczególnie obficie na 6-tym i 7-mym segmencie odwłoka. Skrzydła przezroczyste, bez plam i przyciemnień. Przezmianki bardzo jasne, niemal białe.

Hiszpania – Granada 02.06.2020 ♂ Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 10.07.2018 ♂ Fot. Simon Oliver

  1. Status. Bardzo rzadka, obserwowana tylko wyjątkowo
  2. Siedlisko. Ciepłe, otwarte tereny, w tym skraje lasów i kwietne łąki; bardzo chętnie murawy kserotermiczne i psammofilne
  3. Wymiary. Długość ciała 6-10 mm
  4. Aktywność. W Polsce od maja do lipca
  5. Lokalizacja. Hiszpania
  6. Pokarm. Nektar. Larwy prowadzą pasożytniczy tryb życia, jednak nie udało mi się ustalić gatunków żywicielskich
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z rodzaju, zwykle o ciemniejszym owłosieniu ciała i ciemniejszych przezmiankach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Simon Oliver

avidal

Leave a Reply