Diogma glabrata

Cylindrotomidae
Głowa mała, częściowo żółta. Poniżej oka czarna plama. Wierzch tułowia bladożółty z trzema czarnymi pasami na żółtym prescutum. Odwłok wąski, żółto-brązowy. Czułki częściowo żółte. Skrzydła przezroczyste – od komórki dyskalnej odchodzą 3 żyłki medialne – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

Gostyń 09.08.2011 Fot. Alek Brzozowski

Gostyń 09.08.2011 Fot. Alek Brzozowski

  1. Status. Zapewne nierzadka
  2. Siedlisko. Najchętniej zasiedla wilgotne zarośla i zacienione lasy, brzegi zbiorników wodnych, mokradła i torfowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 10-16 mm
  4. Aktywność. Lipiec i sierpień
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie
  6. Pokarm. Imagines żywią się nektarem. Larwy żerują na mchach lądowych
  7. Podobne. Przede wszystkim Cylindrotoma distinctissima, u której od komórki dyskalnej odchodzą 4 żyłki medialne, a poniżej oka. Dwa pozostałe gatunki z rodziny (Phalacrocera replicata i Triogma trisulcata) różnią się już bardziej jednoznacznie, dzięki ciemniejszemu ubarwieniu wierzchu tułowia – prescutum jest czarne (ciemne pasy zlewają się ze sobą), oraz jednolicie ciemnym czułkom i głowie.
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Alek Brzozowski
  9. Klucz do rodziny

Niebieska strzałka wskazuje komórkę dyskalną. Na czerwono zaznaczono trzy żyłki medialne. Żółta linia imituje czwarta żyłkę, która występuje u Cylindrotoma distinctissima


avidal

Leave a Reply