Cacoxenus indagator

Drosophilidae – Wywilżnowate
Oczy duże, czerwonobrązowe, u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Scutum jednolicie szare. Odwłok czarny z kontrastowymi, cienkimi, białymi przepaskami poprzecznymi na tylnych krawędziach tergitów.

C indagator

Wiedeń 21.04.2018 Fot. Adrian Atamańczuk

C.indagator

Wiedeń 21.04.2018 Fot. Adrian Atamańczuk

Cacoxenus

Wiedeń 21.04.2018 Fot. Adrian Atamańczuk

C.indagator

Park Poniatowskiego 23.04.2018

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Wszędzie tam, gdzie znajdą gniazda jednego z gatunków żywicielskich. Najczęściej obserwowana na hotelach dla żądłówek zasiedlonych przez murarki
  3. Wymiary. Długość ciała 3-3.5 mm
  4. Aktywność. Głównie wczesna wiosną, w kwietniu i maju
  5. Lokalizacja. Austria – Wiedeń, Polska – łódzkie, dolnośląskie. Występuje w całej Polsce
  6. Pokarm. Kleptopasożytnicze larwy rozwijają się w komorach lęgowych Osmia bicornis i Osmia cornuta. Pożerają zgromadzony dla larw murarek pyłek – jeśli larw pasożyta jest wiele, gospodarz umiera z głodu
  7. Podobne. Liczne inne muchówki różniące się min. szczegółami ubarwienia. Identyfikacje ułatwia zwykle miejsce obserwacji, czyli bezpośrednie sąsiedztwo wlotu do komory lęgowej murarki
  8. Uwagi. Autorem obserwacji  z Wiednia jest Adrian Atamańczuk
  9. Uwagi 2. Larwy odnalazła Meadowlark
C.indagator

Lubin 2020 – Larwy w komorze gniazdowej murarki Fot. Meadowlark

Cac._indagator

Lubin 2020 – Larwa Fot. Meadowlark

 

Leave a Reply