Drosophila simulans – Wywilżna owocowa

Drosophilidae – Wywilżnowate
Głowa żółta. Oczy duże, czerwonobrązowe, u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Przy wewnętrznej krawędzi oczu tylne szczecinki orbitalne wyraźnie krótsze od przednich. Policzki relatywnie wąskie – nie szersze od długości niewielkich szczecinek na spodzie policzków – kluczowa cecha diagnostyczna gatunku. Tułów żółty – na środku scutum brak szczecinek dc (dorsocentral setae) przed szwem tułowiowym – istotna cecha diagnostyczna rodzaju. Za szwem tułowiowym dwie pary takich szczecinek. Scutellum żółte. Odwłok żółty z czarnymi przepaskami poprzecznymi na tylnych brzegach tergitów i ciemnym wierzchołkiem –  zwłaszcza u samca zaczernienie bywa rozległe. Nogi żółte, na przednich stopach samca pędzel z czarnych, gęstych szczecin. Skrzydła przezroczyste, bez plam.

Dr.simulans

Kraków 30.08.2019 Fot. Maksymiian Syratt

  1. Liczebność. Pospolita i miejscami liczna
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, sady, tereny ruderalne, kompostowniki, a przede wszystkim ludzkie domy i ich sąsiedztwo
  3. Wymiary. Długość ciała 2-3 mm
  4. Aktywność. W warunkach synantropijnych cały rok. Wiele pokoleń w sezonie
  5. Lokalizacja. Małopolskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines pobierają pokarm płynny; min nektar i spadź. Larwy żywią się drożdżami powodującymi fermentację owoców i przetworów owocowych
  7. Podobne. Przede wszystkim bliźniaczo podobna Drosophila melanogaster, u której policzki są szersze (na fotografii może znajdować się równie dobrze właśnie ten gatunek)
  8. Uwagi. Gatunek zasłużony dla rozwoju nauk okołoewolucyjnych, zwłaszcza genetycznych
  9. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt
  10. Uwagi 2. Identyfikacja Jan Maca (jako jeden z pary gatunków bliźniaczych)

avidal

Leave a Reply