Drosophila simulans – Wywilżna owocowa

Drosophilidae – Wywilżnowate
Głowa żółta. Oczy duże, czerwonobrązowe, u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Przy wewnętrznej krawędzi oczu tylne szczecinki orbitalne wyraźnie krótsze od przednich. Policzki relatywnie wąskie – nie szersze od długości niewielkich szczecinek na spodzie policzków – kluczowa cecha diagnostyczna gatunku. Tułów żółty – na środku scutum brak szczecinek dc (dorsocentral setae) przed szwem tułowiowym – istotna cecha diagnostyczna rodzaju. Za szwem tułowiowym dwie pary takich szczecinek. Scutellum żółte. Odwłok żółty z czarnymi przepaskami poprzecznymi na tylnych brzegach tergitów i ciemnym wierzchołkiem –  zwłaszcza u samca zaczernienie bywa rozległe. Nogi żółte, na przednich stopach samca pędzel z czarnych, gęstych szczecin. Skrzydła przezroczyste, bez plam.

Dr.simulans

Kraków 30.08.2019 Fot. Maksymiian Syratt

  1. Liczebność. Pospolita i miejscami liczna
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, sady, tereny ruderalne, kompostowniki, a przede wszystkim ludzkie domy i ich sąsiedztwo
  3. Wymiary. Długość ciała 2-3 mm
  4. Aktywność. W warunkach synantropijnych cały rok. Wiele pokoleń w sezonie
  5. Lokalizacja. Małopolskie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines pobierają pokarm płynny; min nektar i spadź. Larwy żywią się drożdżami powodującymi fermentację owoców i przetworów owocowych
  7. Podobne. Przede wszystkim bliźniaczo podobna Drosophila melanogaster, u której policzki są szersze (na fotografii może znajdować się równie dobrze właśnie ten gatunek)
  8. Uwagi. Gatunek zasłużony dla rozwoju nauk okołoewolucyjnych, zwłaszcza genetycznych
  9. Uwagi. Autorem obserwacji jest Maksymilian Syratt
  10. Uwagi 2. Identyfikacja Jan Maca (jako jeden z pary gatunków bliźniaczych)

Leave a Reply