Fannia canicularis – Zgniłówka pokojowa

Fanniidae  – Zgniłówkowate
Oczy duże, czerwono-brązowe, u obu płci rozdzielone czołem – u samca bardzo wąskim. Tułów szary. Odwłok samca dwubarwny u formy typowej – przednia część żółtawa (tergity 2-4), bądź całkowicie czarny u formy ciemnej. U samicy nasadowa część odwłoka żółta, bądź cały odwłok szary. Czułki szaro-czarne. Skrzydła przezroczyste; komórka R5 szeroko otwarta.

Tczew 17.09.2007 ♂ Fot. Alek Brzozowski

Tczew 18.04.2010 ♂ Fot. Alek Brzozowski

  1. Status. Pospolita
  2. Siedlisko. Gatunek semisynantropijny spotykany zarówno w warunkach naturalnych, jak i w obrębie ludzkich osiedli, oraz wewnątrz budynków gospodarczych i mieszkalnych
  3. Wymiary. Długość ciała 3.5-7 mm. Larwy dorastają do 6 mm
  4. Aktywność. Marzec – październik
  5. Lokalizacja. Pomorskie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź, soki roślinne, sole mineralne, inny pokarm płynny. Larwy żerują na rozkładającej się materii organicznej, zwłaszcza niewysuszonej – zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej; w tym na padlinie i na ludzkich zwłokach
  7. Podobne. Współwystepującą w mieszkaniach Musca domestica można odróżnić po wąsko otwartej komórce R5
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Alek Brzozowski

avidal

Leave a Reply