Schistostoma truncatum

Microphoridae
Ubarwienie ciała zwykle bladoszare z perłowym połyskiem. Głowa kulista z dużymi, brązowymi oczami, u samicy rozdzielonymi szerokim czołem; wg literatury oczy samca stykają się ze sobą. Skrzydła z wyraźnie zaznaczonym, brunatnym użyłkowaniem; komórka R4+5 otwarta.

Schistostoma

Rezerwat Mierzeja Sarbska 30.07.2019 ♀

Schistostoma

Rezerwat Mierzeja Sarbska 30.07.2019 ♀

  1. Liczebność. Trudna do oszacowania; przypuszczam że jest to gatunek lokalny, miejscami liczny. Sporadycznie fotografowany
  2. Biotop. Otwarte, suche biotopy o piaszczystej glebie, zwłaszcza wydmy nadmorskie
  3. Wymiary. Długość ciała 2-2.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – sierpień
  5. Lokalizacja. Pomorskie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, drobne owady  – żywe i martwe. Drapieżne przypuszczalnie larwy rozwijają się w piaszczystym podłożu
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju są bardzo trudne do odróżnienia na fotografiach terenowych – jednak jak dotąd żaden z nich nie został z Polski wykazany
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply