Microphoridae

Bardzo małe (1.5-2.5 mm) muchówek o lekko wyniesionym „garbatym” tułowiu. Imagines drapieżne i melitofagiczne. Stadia larwalne na ogół nieznane.
W Polsce co najmniej 6 gatunków.