Microphoridae

Bardzo małe ( 1.5-2.5 mm ) muchówek o lekko wyniesionym „garbatym” tułowiu. Imagines drapieżne i melitofagiczne. Stadia larwalne na ogół nieznane.
W Polsce co najmniej 6 gatunków.

Łódzki Ogród Botaniczny 08.05.20016 Microphor holosericeus
Schistostoma truncatum