Milichiidae

Małe i bardzo małe (od 1 mm), zwykle ciemno ubarwione muchówki o stosunkowo dużej głowie. Znane jako muchy-szakale, ponieważ mają w zwyczaju wysysać płyny ustrojowe z owadów złowionych przez drapieżne owady i pająki. Poza tym żywią się nektarem i spadzią. Niektóre gatunki są myrmekofilne i zasiedlają mrowiska. Larwy są saprofagiczne (koprofagiczne), padlinożerne (znajdowane w rozkładających się kręgowcach), oraz przypuszczalnie pasożytnicze. Były znajdowane w ptasich gniazdach.
W Polsce co najmniej 17 gatunków.

Milichiidae + M.vatia

Muchy-szakale korzystają ze stołu zastawionego przez kwietnika


Leave a Reply