Achanthiptera rohrelliformis

Muscidae – Muchowate
Oczy u obu płci rozdzielone wąskim czołem. Tułów żółty z białymi plamami barkowymi oraz z krótkim, czarnym paskiem w przedniej części scutum – pasek ten jest jasnoszaro obrzeżony. Po bokach paska obecne dwie żółte, a rzadziej czarne plamki. Scutellum żółte z dwiema parami szczecin; szczeciny wyrastające ze srdoka tarczki dłuższe i grubsze od szczecin apikalnych. Odwłok żółty. Uda i golenie żółte, stopy czarne. Skrzydła lekko zażółcone przy nasadzie; komórka R5 szeroko otwarta.

Francja – Portel-des-Corbières 08.06.2022 Fot. Bastien Loubotin

  1. Status. W Polsce rzadka
  2. Siedlisko. Zasiedla tereny z gniazdami os i szerszeni – najczęściej tereny ruderalne i miejskie
  3. Wymiary. Długość ciała 6-12 mm; zwykle dorasta do 9 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Francja
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy rozwijają się w gniazdach społecznych gatunków os oraz szerszeni – żywią się  martwymi osami i ich obumarłymi larwami, osłonkami jajowymi, wylinkami złowionych przez osy owadów itp.
  7. Podobne. Liczne inne żółte muchówki – mimo to nietrudna do identyfikacji
  8. Uwagi. Larwy przebijają osłonki jajowe natychmiast po złożeniu jaj przez samicę – cały rozwój przechodzą w jajowodzie matki
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – Bastien Louboutin

avidal

Leave a Reply