Hydrotaea ignava

Muscidae – Muchowate
Poprzednio pod nazwą Ophyra leucostoma – takson Ophyra został zdegradowany do rangi podrodzaju. Ciało zwarte, czarne z silnym, granatowym połyskiem. Duże, czerwono-brązowe oczy u samicy rozdzielone są czołem, u samca stykają się ze sobą. Na scutum wykształcony wyraźny i kompletny szew tułowiowy. Nogi czarne; tylne golenie u samca łukowato zakrzywione i pokryte długimi włoskami. Łuska skrzydłowa (calypter) biała z zabrązowieniem w dolnej części – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Skrzydła przeźroczyste; u samicy użyłkowanie częściowo żółto-brązowe.

Chociszewo 18.08.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Lubinicko 10.11.2021 ♂ Fot. Marek Nowacki

Chociszewo 18.08.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

  1. Status. Nierzadka. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Skraje lasów, zarośla, łąki, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 5.2-8 mm
  4. Aktywność. Marzec – listopad; zimuje imago
  5. Lokalizacja. Lubuskie
  6. Pokarm. Spadź, płynne substancje organiczne wysysane m.in. z ekskrementów. Stosunkowo rzadko odwiedza kwiaty. Drapieżne larwy rozwijają się ekskrementach, w rozkładającej się materii organicznej, oraz w padlinie i w ludzkich zwłokach
  7. Podobne. Pozostałe gatunki z podrodzaju Ophyra różnią się ubarwieniem łuski skrzydłowej; samce nie mają tak wyraźnie zakrzywionych tylnych goleni. Bardzo podobne bywają też gatunki z rodziny Lonchaeidae (odmienne użyłkowanie, słabsze oszczecenie goleni, krótsze stopy, brak kompletnego szwu tułowiowego na scutum)
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek Nowacki Lucyna Bugiera

Chociszewo 18.08.2021 ♂ – widoczne zakrzywienie tylnej goleni i wyraźny szew tułowiowy Fot. Lucyna Bugiera


avidal

Leave a Reply