Lonchaeidae – Chyłkowate

Małe muchy o czarnym, bądź brązowym ciele z niebieskim, lub zielonym połyskiem. Odwłok często spłaszczony. Skrzydła przezroczyste, bez plam. Larwy saprofagiczne, mycetofagiczne, fitofagiczne, lub entomofagiczne.
W Polsce ponad 40 gatunków.

Leave a Reply