Lispe superciliosa

Muscidae – Muchowate
Oczy u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Scutum stosunkowo ciemno opylone, ze zwykle ciemniejszymi od tła, brunatnymi, podłużnymi smugami. Odwłok szarawo opylony z rozległymi, ciemnymi plamami na tergitach 3-5.

L.superciliosa

Okuninka 15.07.2018

  1. Liczebność. Rzadko obserwowana
  2. Biotop. Brzegi zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała nieco powyżej 5 mm – nie znalazłem szczegółowych danych
  4. Aktywność. Większość obserwacji pochodzi z okresu od maja do lipca/sierpnia
  5. Lokalizacja. Lubelskie
  6. Pokarm. Drapieżne zarówno imagines, jak i larwy
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się m.in. detalami ubarwienia ciała – w tym opylenia odwłoka, który u dwóch pospolitych gatunków: Lispe nana i Lispe tentaculata jest odpowiednio jaśniej i ciemniej opylony. Identyfikacja nie należy do łatwych, wskazana opinia specjalisty
  8. Uwagi. Identyfikacja Nikita Vikhrev
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply