Musca autumnalis – Mucha oborowa

Muscidae – Muchowate
Oczy u obu płci rozdzielone czołem; u samców czoło bardzo wąskie. Na czarno-szarym scutum jasne, pionowe smugi. Odwłok samców w znacznej mierze pomarańczowy, po środku czarny podłużny pas. Odwłok samic bardziej stonowany, czarno-szary.

Zdrowie 30.07.2011 Samiec

Łódź – Zdrowie 30.07.2011 ♂

Widzew 30.06.2011

Łódź – Widzew 30.06.2011 ♂

Widzew 22.05.2013 Samiec

Łódź – Widzew 22.05.2013 ♂ – oczy niemal stykają się ze sobą

  1. Status. Pospolita i bardzo liczna w całym kraju
  2. Siedlisko. Wszędzie, szczególnie liczna w okolicach pastwisk i gospodarstw wiejskich
  3. Wymiary. Długość ciała 5-9 mm
  4. Aktywność. Marzec – listopad
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Wszelkiego rodzaju pokarm płynny, w tym nektar kwiatowy, płyny wysysane z ekskrementów i żywności. Muchy chętnie zlizują krew sączącą się z ran oraz wydzieliny oczu, nosa, pyska i uszu u zwierząt domowych, lecz także i dzikich. Larwy rozwijają się w ekskrementach i w obornikach
  7. Podobne. U samców Musca domestica odstęp miedzy oczami jest zauważalnie większy, a czoło samic muchy domowej zwykle jest ciemniejsze. Samce można też wziąć początkowo za rączycę, są jednak zdecydowanie mniej oszczecone
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Las wiączyński 24.04.2014 Samica

Las wiączyński 24.04.2014 ♀

Las wiączyński 24.04.2014

Las wiączyński 24.04.2014 ♀


avidal

Leave a Reply