Muscina pascuorum

Muscidae – Muchowate
Oczy duże, czerwono-brązowe, nagie, u samicy rozdzielone szerokim, a u samca bardzo wąskim czołem. Głaszczki (palpi) żółto-czerwone. Scutum czarne z szarym opyleniem w przedniej części i na bokach. Scutellum dwubarwne – czarne u nasady, pomarańczowo-brązowe w części apikalnej. Odwłok szaro-czarny z plamami z jasnego opylenia na bokach tergitów. Nogi całkowicie czarne. Czułki ciemne, jedynie nasada 3-ego członu czerwonawa. Skrzydła przezroczyste; komórka R5 szeroko otwarta. Żyłka M1 relatywnie silnie łukowato wygięta.

Hiszpania – Granada 15.11.2016 ♀ Fot. Simon Oliver

Austria – Leibnitz 22.10.2019 ♂ Fot. gernotkunz

Austria – Leibnitz 22.10.2019 ♂ Fot. gernotkunz

  1. Status. Nierzadka, miejscami liczna. W Polsce na całym obszarze
  2. Siedlisko. Rozmaite biotopy – także ludzkie osiedla i gospodarstwa, lecz nie tak chętnie jak niektóre inne gatunki z rodzaju
  3. Wymiary. Długość ciała 9-12 mm
  4. Aktywność. Od wczesnej fenologicznej wiosny do późnej jesieni
  5. Lokalizacja. Austria, Hiszpania
  6. Pokarm. Wszelkiego rodzaju pokarm płynny, w tym nektar kwiatowy, płyny wysysane z ekskrementów i żywności, soki z przejrzałych owoców i gnijących grzybów, soki wyciekające z ran na drzewach, spadź. Imagines zlizują krew sączącą się z ran oraz wydzieliny oczu, nosa, pyska i uszu u zwierząt domowych, lecz także i dzikich. Larwy saprofagiczne i koprofagiczne (rozwijają się w ciałach martwych zwierząt, w tym ludzi); okazjonalnie entomofagiczne
  7. Podobne. Inne czarnonogie gatunki z rodzaju, w tym Muscina prolapsa, u której żyłka M1 jest słabiej wygięta. Od gatunków z innych rodzajów zwykle najłatwiej ją odróżnić po dwubarwnym scutellum
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – gernotkunz Simon Oliver

avidal

Leave a Reply