Muscina prolapsa

Muscidae – Muchowate
Poprzednio pod nazwą Muscina pabulorum. Oczy samicy rozdzielone szerokim, a samca bardzo wąskim czołem. Ubarwienie ciała szare, często z niebieskim połyskiem. Na scutum ciemniejsze od tła, podłużne smugi. Scutellum z  rozjaśnionym wierzchołkiem – cecha diagnostyczna rodzaju. Nogi czarne. Skrzydła przezroczyste; komórka R5 otwarta.

Gostyń 18.08.2007 ♂ Fot. Alek Brzozowski

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Lasy, parki, ogrody, zarośla, łąki, polany, tereny ruderalne. Chętnie przesiadują na powalonych drzewach
  3. Wymiary. Długość ciała 6-10.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Wielkopolskie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy saprofagiczne (w tym koprofagiczne) – rozwijają się w padlinie i w ekskrementach; pożerają również larwy innych owadów
  7. Podobne. Przede wszystkim Muscina levida, u której komórka R5 jest szerzej otwarta. Pospolita Muscina stabulans różni się dwubarwnymi udami
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Alek Brzozowski

avidal

Leave a Reply