Muscina levida – Mucha grzybiarka

Muscidae – Muchowate
Poprzednio pod nazwą Muscina assimilis. Oczy samicy rozdzielone szerokim, a samca bardzo wąskim czołem. Ubarwienie ciała szaro-czarne. Na scutum ciemniejsze od tła, podłużne smugi. Scutellum z żółtawo rozjaśnionym wierzchołkiem – cecha diagnostyczna rodzaju. Nogi czarne. Skrzydła przezroczyste; komórka R5 otwarta.

Austria – Graz 02.05.2021 ♂ Fot. gernotkunz

Gostyń 31.07.2007 ♂ Fot. Alek Brzozowski

Gostyń 31.07.2007 ♂ Fot. Alek Brzozowski

Gostyń 31.07.2007 ♂ Fot. Alek Brzozowski

  1. Status. Nierzadka
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 6-10.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik/listopad
  5. Lokalizacja. Austria, Polska – wielkopolskie
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy saprofagiczne i mykofagiczne – rozwijają się najczęściej w owocnikach grzybów kapeluszowych lub w butwiejącej ściółce; okazjonalnie larwy są entomofagiczne i polują na larwy innych owadów, chętnie muchówek
  7. Podobne. Przede wszystkim Muscina prolapsa, u której komórka R5 nie jest tak szeroko otwarta. Pospolita Muscina stabulans różni się dwubarwnymi udami
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Alek Brzozowski gernotkunz

avidal

Leave a Reply