Phaonia angelicae

Muscidae – Muchowate
Oczy duże, brązowoczerwone, u samicy rozdzielone szerokim, u samca bardzo wąskim czołem. Ubarwienie ciała brązowobeżowe, lub brązowożółte. Na scutum podłużne pasy ciemniejsze od tła oraz cztery pary szczecinek tułowiowych (dorsocentral bristles); pierwsza z nich przed szwem tułowiowym (presutural bristles). Łuseczka skrzydłowa (calypter) pomarańczowa. Uda pomarańczowe, stopy czarne. Skrzydła przezroczyste.

Warszawa – Białołęka 26.06.2022 ♂ Fot. Adrian Peplak

P angelicae

Łódź – Widzew 08.07.2017 ♀

P.angelicae

Łódź – Widzew 08.07.2017 ♀

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Łąki, polany, ugory, przydroża, przytorza, tereny ruderalne, skraje lasów, zarośla, parki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 7.5-10 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie, mazowieckie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy żerują w ściółce, są drapieżne
  7. Podobne. Liczne inne muchowate różniące się m.in. użyłkowaniem, ubarwieniem poszczególnych części ciała, czy liczbą szczecinek na tułowiu i na nogach
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Adrian Peplak avidal

avidal

Leave a Reply