Phaonia angelicae

Muscidae – Muchowate
Oczy duże, brązowoczerwone, u samicy rozdzielone szerokim czołem, u samca niemal się stykające. Ubarwienie ciała brązowobeżowe, lub brązowożółte. Na wierzchu tułowia podłużne pasy ciemniejsze od tła oraz cztery pary szczecinek tułowiowych ( dorsocentral bristles ); pierwsza z nich przed szwem tułowiowym ( presutural bristles ).  Łuseczka skrzydłowa ( calypter ) pomarańczowa. Uda pomarańczowe, stopy czarne. Skrzydła przezroczyste.

P angelicae

Łódź – Widzew 08.07.2017 Samica

P.angelicae

Widzew 08.07.2017

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Łąki, polany, ugory, przydroża, przytorza, tereny ruderalne, skraje lasów, zarośla, parki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 7.5-10 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – październik
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Larwy żerują w ściółce, są drapieżne
  7. Podobne. Liczne inne muchowate różniące się min. użyłkowaniem, ubarwieniem poszczególnych części ciała, czy liczbą szczecinek na tułowiu i na nogach

Dodaj komentarz