Pyrellia rapax

Muscidae – Muchowate
Ciało metalicznie zielone, z wiekiem nabywające miedzianego połysku. Za szwem tułowiowym dwie pary szczecin (postsutural intra-alar bristles). Na boku scutum, także za szwem tułowiowym brak jednej z dwóch szczecin zwanych anterior intra-alar bristles. Skrzydła przezroczyste. Żyłka M1 przy komórce R4+5 stosunkowo łagodnie, nieostro wygięta.

Rezerwat Popień 09.07.2016

Rezerwat Popień 09.07.2016 ♀

Rezerwat Popień 09.07.2016

Rezerwat Popień 09.07.2016 ♀

  1. Liczebność. Pospolita i dość liczna
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki, ugory, przydroża
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Lubuskie, łódzkie – okolice Rogowa. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy saprofagiczne, w tym koprofagiczne
  7. Podobne. Inne zielone muchówki o przezroczystych skrzydłach. Gatunki z rodzaju Morellia różnią się tylko jedną parą szczecin postsutural intra-alar. U gatunków z rodzaju Eudasyphora na boku tułowia znajdują się dwie szczeciny anterior intr-alar. U zielonych plujek z rodziny Calliphoridae (bardzo podobne są gatunki z rodzaju Melinda) żyłka M1 jest wyraźniej załamana. Ogólnie identyfikacja jest bardzo trudna
  8. Uwagi. Identyfikacja osobnika z 2016 r. Stephane Lebrun
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Lucyna Bugiera avidal

Chociszewo 01.10.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera

Chociszewo 01.10.2021 ♂ Fot. Lucyna Bugiera


avidal

Leave a Reply