Thricops nigrifrons

Muscidae – Muchowate
Ubarwienie ciała szarawe. Oczy samicy rozdzielone szerokim czołem, wielkie oczy samca niemal stykają się ze sobą. Na scutum szerokie ciemne pasy, zwykle lepiej widoczne u samic. Odwłok stosunkowo smukły, wrzecionowato zwężający się ku końcowi, u samicy z szerokim , ciemnym pasem po środku. Nogi czarne – na przedniej powierzchni tylnej goleni przynajmniej jedna szczecina (posterodorsal seta). Czułki długo owłosione; ich długość przewyższa szerokość 3 członu czułków.

Th. nigrifrons

Sine Wiry 27.06 2015 ♂ Fot. Jacek Strojny

  1. Liczebność. Pospolity
  2. Biotop. Łąki, skraje lasów, polany, ogrody, ugory, przydroża, baldachowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Bieszczady. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź; bardzo chętnie odwiedza kwiaty. Larwy drapieżne
  7. Podobne. Wiele innych muchówek z nadrodziny Muscoidea, np. z rodzajów Delia, Hydrophoria, Mydaea i oczywiście Thricops
  8. Uwagi. Identyfikacja Nikita Vikhrev
  9. Uwagi 2. Autor obserwacji – Jacek Strojny

avidal

Leave a Reply