Pedicia littoralis

Pediciidae – Kreślowate
Stosunkowo duża muchówka, o smukłym, ochrowożółtym ciele. Kolejne tergity odwłoka stopniowo coraz ciemniejsze. Skrzydła przezroczyste. Uda mniej więcej jednolicie ubarwione.

Lubień 16.08.2020 ♂ Fot. Maksymilian Syratt

Kraków 10.10.2020 ♀ Fot. Maksymilian Syratt

Kraków 10.10.2020 ♀ Fot. Maksymilian Syratt

  1. Liczebność. Nieczęsta
  2. Biotop. Przede wszystkim brzegi czystych, leśnych strumieni i małych rzek
  3. Wymiary. Długość skrzydła 11-16 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Beskidy
  6. Pokarm. Nektar, larwy drapieżne
  7. Podobne. Pozostałe krajowe gatunki z podrodzaju Crunobia, szczególnie Pedicia pallens (boki scutum i prescutum, oraz nasady skrzydeł znacznie jaśniejsze) oraz Pedicia straminea (mniejsza, bardziej „wypłowiała”, a na udach zwykle występują wyraźne, czarne pierścienie przy kolanach). Przy niektórych okazach może być potrzebna analiza genitaliów.
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Maks Syratt

Lubień 16.08.2020 ♂ Fot. Maksymilian Syratt

Kraków 10.10.2020 ♀ Fot. Maksymilian Syratt


Maks Syratt

Leave a Reply