Psychoda alternata – Ćmianka łazienkowa

Psychodidae – Ćmiankowate
Jasno ubarwiona ćmianka o silnie owłosionych na całej powierzchni skrzydłach (zwłaszcza na krawędziach), włoski są dwubarwne – ciemne i jasne. Skrzydła krótkie i szerokie; przy tylnej krawędzi każdego skrzydła znajdują się trzy, czarne, owalne plamki. Czułki koralikowato segmentowane. Larwy bardzo smukłe, szarawe.

Psychoda

Łódź – Lodowa 16.12.2019

Psychoda

Łódź – Lodowa 16.12.2019

Psychoda

Łódź – Lodowa 16.12.2019

Łódź 06.05.2016

Łódź 06.05.2016

  1. Liczebność. Jedna z najpospolitszych ćmianek
  2. Biotop. Łazienki, kuchnie, toalety, szamba, inne zawilgocone miejsca w mieszkaniach i rozmaitych budynkach. W warunkach naturalnych bardzo rzadko spotykana – zasiedla wilgotne dziuple, muliste kałuże, rowy; znajdowana w kompostownikach
  3. Wymiary. Długość ciała 2-4 mm
  4. Aktywność. Cały rok. Lata słabo i niechętnie, na krótkie odległości
  5.  Lokalizacja. Łódzkie – fotografie wykonałem w łazience w firmie, w której pracuję. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Imagines nie pobierają pokarmu. Saprofagiczne larwy rozwijają się w zanieczyszczonej wodzie, żywią się cząstkami organicznymi; bywały znajdowane w ekskrementach
  7. Podobne. Jedna ze stosunkowo łatwych do rozpoznania ćmianek. Najbardziej podobna Tinearia lativentris jest zdecydowanie rzadsza i słabiej owłosiona. Bywa tez mylona z Psychoda erminea, u której układ plam na skrzydłach jest inny, a poza tym preferuje ona nieco inne siedliska (ogrody, ściany budynków)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
P.alternata

Łódź – Lodowa 16.12.2019

Psychoda

Łódź – Lodowa 16.12.2019

Moszczenica 25.10.2020


avidal

Leave a Reply