Chrysopilus nubecula – Kobyliczka plamoskrzydła

Rhagionidae – Kobyliczkowate
Głowa szara. Boki tułowia i scutellum żółte. Scutum brązowe, pokryte złocistymi włoskami. Odwłok żółty z wyraźnymi, ciemnymi pasami z brązowych włosków przy przednich krawędziach tergitów. Nogi żółte. Skrzydła z rozległą ciemną, rozmytą plamą w połowie długości skrzydła, pod pterostigmą. Wierzchołki skrzydeł jasne.

♀ Fot. Alek Brzozowski

♀ Fot. Alek Brzozowski

♀ Fot. Alek Brzozowski

♀ Fot. Alek Brzozowski

  1. Liczebność. W górach liczna, na niżu rzadko obserwowana
  2. Biotop. Lasy, zwłaszcza ich skraje; chętnie zasiedla grądy i buczyny. Imagines na ogół przesiadują na liściach piętra podszytu
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-8.5 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Owady, nektar, spadź. Larwy drapieżne, rozwijają się w ściółce, lub w martwym drewnie
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju z rozmytą plamą pod pterostigmą – zwłaszcza Chrysopilus luteolus (brak ciemnych, szerokich psów na tergitach) i Chrysopilus pullus (lekko przyciemnione wierzchołki skrzydeł)
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Alek Brzozowski

♀ Fot. Alek Brzozowski

♀ Fot. Alek Brzozowski


avidal

Leave a Reply