Miltogramma oestracea

Sarcophagidae – Ścierwicowate
Ciało zwarte, krępe. Oczy duże, czerwonobrązowe, u obu płci rozdzielone czołem. Wierzch głowy z dwoma rzędami szczecinek. Między oczami szeroka, barwna smuga – w przedniej części żółta, w środkowej czerwonobrązowa, a w tyle głowy niemal czarna, ciemniejsza niż u bliźniaczych gatunków. Tułów szaro opylony z ciemniejszymi od tła, podłużnymi smugami. Przy tylnych krawędziach tergitów brunatnoczarne plamy, które mogą się ze sobą łączyć. Nogi czarne; 4-ty człon przednich stóp samca z rzędem długich, ułożonych w łuk włosków – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Drugi człon czułków pomarańczowy, trzeci człon wyraźnie ciemniejszy, brązowy.

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Piaszczyste tereny otwarte, wydmy śródlądowe i nadmorskie, murawy psammofilne i kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała 5-10 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień
  5. Lokalizacja.
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy są kleptopasożytami gniazdowymi Dasypoda hirtipes, rzadziej innych żądłówek samotnie gniazdujących w ziemi; najpierw pożeraj zgromadzone zapasy pyłku i nektaru, a następnie larwy gospodarza
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z podrodziny Miltogramminae różniące się m.in. detalami ubarwienia głowy, odwłoka i czułków, kształtem głowy, oraz długością i liczbą szczecinek na nogach – oznaczenie na podstawie zdjęć terenowych obarczone dużym ryzykiem błędu

avidal

Leave a Reply