Hydromya dorsalis

Sciomyzidae – Smętkowate
Twarz i policzki białe lub bladożółte, czoło żółte. Oczy u obu płci rozdzielone czołem bez smug. Scutum szare z ciemniejszymi od tła podłużnymi smugami. Boki scutum obrzeżone biało-żółtymi pasami. Odwłok pomarańczowo-brązowy. Na każdym skrzydle 5 brunatnych, drobnych plam – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

Francja – Clairmarais 11.06.2022 Fot. Marie Lou Legrand

Francja – Clairmarais 11.06.2022 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Status. Liczebność trudna do oszacowania – sporadycznie obserwowana, choć zapewne przynajmniej miejscami nierzadka
  2. Siedlisko. Szuwary, trzcinowiska, turzycowiska, podmokłe łąki, tereny zalewowe, wilgotne zarośla; znajdowana również w pasie wydm nadmorskich
  3. Wymiary. Długość ciała
  4. Aktywność. Marzec – wrzesień
  5. Lokalizacja. Francja
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami ślimaków wodnych, w tym błotniarek i zatoczków – rozwijają się zarówno w osobnikach dorosłych, jak i w jajach ślimaków
  7. Podobne. Liczba i rozmieszczenie plam na skrzydłach odróżnia ją od podobnych gatunków z rodziny
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand

avidal

Leave a Reply