Limnia unguicornis/paludicola

Sciomyzidae – Smętkowate
Głowa i nogi żółte. Oczy czerwone, paskowane. Scutum zdobione szaroniebieskimi pasami u samic i brązowawymi u samców. Na pleurytach, czyli bocznych płytkach tułowiowych dobrze widoczne owłosienie. Na scutellum 2 szczeciny apikalne. Skrzydła przyciemnione charakterystyczną siateczką. W Polsce i w Europie znane dwa bliźniacze gatunki z rodzaju Limnia: paludicola i unguicornis.

Rezerwat Owczary 27.05.2020 ♀

Widzew 30.07.2011

Łódź – Widzew 30.07.2011 ♀

Widzew 03.07.2014

Łódź – Widzew 03.07.2014 ♀

  1. Liczebność. Pospolite
  2. Biotop. Zarośla, łąki, skraje lasów, mokradła, torfowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – wrzesień, z apogeum w lipcu i na początku sierpnia
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. ? Larwy 1 i 2 stadium są parazytoidami ślimaków lądowych, larwy 3 stadium to już aktywne drapieżniki polujące na ślimaki z rodzajów Physa, Lymnaea, Planorbis i Succinea
  7. Podobne. Rozróżnienie dwóch bliźniaczych gatunków w zasadzie możliwe tylko pod mikroskopem. Od gatunków z rodzaju Euthycera i Coremacera różni je układ i szerokość pasów na scutum, poza tym mają one nagie, nieowłosione pleuryty. Gatunki z rodzaju Dichetophora różnią się m.in. szarawymi bokami tułowia. Pozostałe rodzaje z rodziny różnią się deseniem skrzydeł
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
Widzew 30.07.2011

Łódź – Widzew 30.07.2011 ♀

Widzew 30.07.2011

Łódź – Widzew 30.07.2011 ♀


avidal

Leave a Reply