Renocera pallida

Sciomyzidae – Smętkowate
Oczy czerwono-brązowe, u obu płci rozdzielone szerokim czołem. Czoło żółto-pomarańczowe. Scutum pomarańczowe z dwiema parami nieco ciemniejszych od tła podłużnych, słabo kontrastowych pasów; pasy te mogą zanikać. Scutellum pomarańczowe z parą długich, nie krzyżujących się ze sobą szczecinek apikalnych. Czułki dwubarwne – 3 człon u nasady żółto-pomarańczowy, w pozostałych 2/3 czarny: istotna cecha diagnostyczna gatunku. Skrzydła lekko zażółcone z przyciemnionymi żyłkami poprzecznymi.

Francja – Cassel 02.06.2021 Fot. Marie Lou Legrand

  1. Status. Liczebność trudna do oszacowania – obserwowana rzadko
  2. Siedlisko. Głównie brzegi stacjonarnych, zarośniętych zbiorników wodnych
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-6 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. Francja
  6. Pokarm. Larwy są parazytoidami małży z rodziny kulkówkowatych
  7. Podobne. Inne podobnie ubarwione gatunki z rodziny różnią się ubarwieniem czułków. Dwubarwny trzeci człon czułków charakteryzuje Pherbellia dubia, którą łatwo wyeliminować po ciemniejszym, szarym scutum
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Marie Lou Legrand

avidal

Leave a Reply