Tetanocera elata / Tetanocera phyllophora

Sciomyzidae – Smętkowate
Głowa żółta, twarz biała. Ciało żółtobrązowe do rdzawobrązowego. Scutum z 4-ema niezbyt wyraźnymi czerwonobrązowymi podłużnymi pasami. Oczy jednobarwne, bez smug. Uda żółte, bez szczeciny na tylnej powierzchni (posteroventral seta). Skrzydła przyciemnione przy krawędziach, z zaczernioną żyłką poprzeczną i owalną czarną plamką w mniej więcej połowie długości.

Staw Parzydło 21.06.2013

Staw Parzydło 21.06.2013

Modlica 16.08.2013

Modlica 16.08.2013

Rezerwat Oleszno 28.07.2012

Rezerwat Oleszno 28.07.2012

  1. Liczebność. Pospolite
  2. Biotop. Wilgotne łąki i polany, torfowiska, brzegi wód
  3. Wymiary. Długość ciała 6-9 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, świętokrzyskie. Występują w całym kraju
  6. Pokarm. Spadź. Larwy żerują wewnątrz ślimaków
  7. Podobne. Przede wszystkim inne gatunki z rodzaju Tetanocera o żółtych udach, które wszakże nie mają przyczernionych krawędzi skrzydeł, a dodatkowo różnią się liczbą szczecin na tylnych udach. Pozostałe smętki można wykluczyć na podstawie takich cech jak deseń skrzydeł i wielobarwne oczy
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal

avidal

Leave a Reply