Odontomyia flavissima

Stratiomyidae – Zmrużkowate
Oczy niebiesko smużkowane, u samicy rozdzielone szerokim, a u samca wąskim czołem. Scutum i scutellum czarne. Scutellum z parą kolców wierzchołkowych. Boki tułowia (pleuryty) pokryte jasnymi, odstającymi włoskami. Odwłok spłaszczony i szeroki, intensywnie pomarańczowy bądź żółty z rozległą czarną plamą na środku tergitów. Nogi i czułki czarne.

Turcja 19.05.2015 ♂ Fot. Erland Refling Nielsen

Francja – Viols-en-Laval 02.06.2023 ♀ Fot. Bastien Loubotin

  1. Zasięg. Regiony śródziemnomorski i czarnomorski, Bałkany, Azja centralna aż po Afganistan, północna Afryka (Maroko i Algieria)
  2. Siedlisko. Brzegi zbiorników wodnych, kwietne łąki i polany, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 9-15 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od maja do sierpnia
  5. Lokalizacja. Francja, Turcja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Wodne larwy żywią się planktonem i filtrują wodę z cząstek organicznych
  7. Podobne. Łatwy do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Bastien Louboutin Erland Refling Nielsen

Stratiomyidae - Świat


avidal

Leave a Reply