Stratiomys cenisia – Zmrużek południowy

Stratiomyidae – Zmrużkowate
Oczy samicy rozdzielone szerokim czołem. Oczy samca silnie do siebie zbliżone. Scutellum żółte z rozległą, półokrągłą plama nasadową – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Scutellum z dwoma kolcami na tylnej krawędzi. Odwłok spłaszczony i szeroki z intensywnie żółtymi plamami; plamy na 3 tergicie trójkątne, wyraźnie rozdzielone. Czułki czarne (drugi człon może być ciemnobrunatny).

Francja – Manteyer 30.06.2021 ♂ Fot. Bastien Loubotin

  1. Status. Skrajnie rzadki. Współcześnie odnaleziony w rezerwacie Trzcielińskie Bagno (Wielkopolska, 2006) EN
  2. Siedlisko. Brzegi zbiorników wodnych, kwietne łąki i polany, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 12-16 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Francja
  6. Pokarm. Nektar, spadź. Pędzące wodny tryb życia larwy żywią się planktonem i filtrują wodę z cząstek organicznych
  7. Podobne. U Stratiomys chamaeleon i Stratiomys potamida  czarna plama nasadowa na scutellum jest znacznie mniejsza i przyjmuje trójkątny kształt. Stratiomys ruficornis łatwo odróżnić po czerwonych czułkach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Bastien Louboutin

avidal

Leave a Reply