Cheilosia semifasciata – Wyrówka długobroda

Syrphidae – Bzygowate
Ciało czarne. Oczy owłosione. Twarz przy widoku z profilu charakterystycznie wyciągnięta do przodu i lekko do dołu. Odwłok czarny, błyszczący, ze srzebrzystoszarymi, słabo zaznaczonymi plamami na tergitach któe u samicy mogą całkowicie zanikać; u samicy dodatkowa para srebrzystych plam także przy przedniej krawędzi 1-go tergitu. Nogi czarne, u niektórych osobników zażółcone u nasady; kolana u samic zwykle jasne.

Włoszczowa 31.04.2012 Samica Fot. Łukasz Mielczarek

Włoszczowa 31.04.2012 ♀ Fot. Łukasz Mielczarek

Włoszczowa 31.04.2012 Samica Fot. Łukasz Mielczarek

Włoszczowa 31.04.2012 ♀ Fot. Łukasz Mielczarek

  1. Liczebność. Zdecydowanie rzadka
  2. Biotop. Lasy liściaste, oraz parki, ogrody (w tym ogrody botaniczne) i działki; nie stroni od terenów zurbanizowanych
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8 mm
  4. Aktywność. Kwiecień i maj
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie. W 2015 roku wraz z Bogusiem Soszyńskim odnaleźliśmy jej stanowisku na terenie Łodzi, na Majerowskich Błotach, jako gatunku nowego dla Wyżyny Łódzkiej. Niestety, nie zdążyłem wykonać fotografii. Obecnie (rok 2016) okaz znajduje się w kolekcji Bogusia
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy minują liście rozchodnika wielkiego i rozchodnika karpackiego
  7. Podobne. Przede wszystkim związana ekologicznie z czosnkiem Cheilosia fasciata (srebrzystoszare plamy na odwłoku wyraźniej zaznaczone) oraz Cheilosia rhodiolae, która jest gatunkiem wysokogórskim – w Polsce odnaleziona w Tatrach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Łukasz Mielczarek

Rodzaj Cheilosia - Wyrówka


avidal

Leave a Reply