Epistrophe grossulariae – Mszycznica okazała

Syrphidae – Bzygowate
Oczy czerwono-brązowe, u samicy rozdzielone czołem, u samca połączone. Twarz żółta, czoło pokryte ciemnymi włoskami. Scutum matowe, z dwiema jasnymi smugami, które mogą być bardzo słabo widoczne. Włoski na scutellum żółte. Tergity szerokimi żółtymi przepaskami – pierwsza przepaska rozerwana na dwie plamy; przepaski na tergitach 3 i 4 szerokie i proste, dochodzące do bocznych krawędzi tergitów. Uda z czarnymi plamkami nasadowymi. Przednie i środkowe stopy żółte. 3 człon czułków czarny.

Ukraina 30.07.2021 Fot. Magdalena Jędro

  1. Status. Rzadka i sporadycznie obserwowana. W Polsce na rozproszonych stanowiskach
  2. Siedlisko. Wilgotne lasy i polany, brzegi rzek i strumieni, podmokłe łąki, baldachowiska
  3. Wymiary. Długość ciała 12-14 mm
  4. Aktywność. Maj – wrzesień
  5. Lokalizacja. Ukraina
  6. Pokarm. Nektar i pyłek. Larwy afidofagiczne
  7. Podobne. Liczne inne bzygi. Epistrophe nitidicollis różni się częściowo czarnymi włoskami na scutellum. U Epistrophe melanostoma i Epistrophe flava 3 człon czułków jest żółty. U Epistrophe diaphana przepaski na tergitach 3 i 4 nie maja tak prostych krawędzi, a uda są całkowicie żółte. Megasyrphus erraticus różni się ciemniejszym, bardziej lśniącym scutum i węższymi przepaskami odwłokowymi. Podobne są także gatunki z rodzaju Syrphus
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Magdalena Jędro

Rodzaj Epistrophe - Mszycznica


avidal