Epistrophe melanostoma – Mszycznica żarłoczna

Syrphidae – Bzygowate
Oczy czerwono-brązowe, u samicy rozdzielone czołem, u samca stykające się ze sobą. Scutum z dwiema jasnymi smugami, które mogą być bardzo słabo widoczne. Krawędź ust czarna. Włoski na scutellum żółte. Tergity z szerokimi żółtymi przepaskami na tergitach 3 i 4, oraz z parą dużych plam na tergicie 2-im. 3 człon czułków żółty.

Park Poniatowskiego 08.05.2012 Samica

Łódź – Park Poniatowskiego 08.05.2012 ♀

Ślądkowice 09.05.2012

Ślądkowice 09.05.2012 ♀

  1. Status. Pospolita. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Lasy, parki, ogrody, łąki, polany, zarośla, przydroża
  3. Wymiary. Długość ciała 10-12.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień/maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie
  6. Pokarm. Nektar i pyłek. Larwy afidofagiczne
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z tego rodzaju. Epistrophe diaphana i Epistrophe grossulariae mają czarny 3 człon czułków. Krawędź ust u Epistrophe flava jest żółta, a smugi na scutum zwykle bardziej wyraziste. Najbardziej podobna jest Epistrophe nitidicollis, która różni się częściowo czarnymi włoskami na scutellum
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Więcej o gatunku
Młynek 14.05.2012 Samica

Łódź – Młynek 14.05.2012 ♀

Wiączyń 26.05.2012

Wiączyń 26.05.2012 ♀

Wiączyń 26.05.2012

Wiączyń 26.05.2012 ♀

Park Poniatowskiego 08.05.2012

Łódź – Park Poniatowskiego 08.05.2012 ♀

Młynek 14.05.2012

Łódź – Młynek 14.05.2012 ♀


Rodzaj Epistrophe - Mszycznica


avidal

Leave a Reply