Hammerschmidtia ferruginea – Burgundia topolka

Syrphidae – Bzygowate
Charakterystyczny, brązowoczerwony bzyg z plemienia Brachyopini. Młode imagines często są jaśniej ubarwione, pomarańczowobrązowe, po czym z upływem czasu ciemnieją. Twarz wyraźnie wyciągnięta w krótki ryjek. Skrzydła przezroczyste.

H.ferruginea

Łódzki Ogród Botaniczny 24.06.2017

Bystre 23.06.2015

Bystre 23.06.2015

Bystre 23.06.2015

Bystre 23.06.2015

  1. Liczebność. Rzadka; lokalnie liczna. Czerwona Lista kat. DD
  2. Biotop. Lasy z udziałem starych topól
  3. Wymiary. Długość ciała 7-12 mm. Długość skrzydła 8.25-9.75 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Bieszczady. Występuje w całym kraju. Wykazywana z Lasu Łagiewnickiego
  6. Pokarm. Nektar; odwiedza kwiaty min. czeremchy, śliwy i głogu. Saprofagiczne larwy rozwijają się pod korą topól, w miejscach gdzie znajdują się wycieki soku
  7. Podobne. Gatunki z rodzaju Brachyopa są przeciętnie mniejsze i zwykle mają przynajmniej w części szare przedplecze. Podobne są także niektóre gatunki z innych rodzin, np. Psilidae, czy Dryomyzidae
  8. Więcej o gatunku

Dodaj komentarz