Hammerschmidtia ferruginea – Burgundia topolka

Syrphidae – Bzygowate
Charakterystyczny, brązowo-czerwony bzyg z plemienia Brachyopini. Młode imagines często są jaśniej ubarwione, pomarańczowo-brązowe, po czym z upływem czasu ciemnieją. Twarz wyraźnie wyciągnięta w krótki ryjek. Scutum bordowo-brunatne, bez szarych akcentów. Skrzydła przezroczyste, lekko przyciemnione; żyłka R1 (to żyłka ograniczająca tylną część komórki R5) jest wyraźnie falista.

H.ferruginea

Łódzki Ogród Botaniczny 24.06.2017  ♂

Bystre 23.06.2015

Bystre 23.06.2015 ♀

Bystre 23.06.2015

Bystre 23.06.2015 ♀

  1. Status. Rzadka; lokalnie liczna DD
  2. Siedlisko. Lasy z udziałem starych topól
  3. Wymiary. Długość ciała 7-12 mm. Długość skrzydła 8.25-9.75 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Bieszczady
  6. Pokarm. Nektar; odwiedza kwiaty m.in. czeremchy, śliwy i głogu. Saprofagiczne larwy rozwijają się pod korą topól, w miejscach gdzie znajdują się wycieki soku
  7. Podobne. Gatunki z rodzaju Brachyopa są przeciętnie mniejsze i zwykle mają przynajmniej w części szare scutum, a żyłka R1 jest u nich prosta. Podobne są także niektóre gatunki z innych rodzin, np. Psilidae, czy Dryomyzidae
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply