Lejogaster metallina

Syrphidae – Bzygowate
Scutum, scutellum i odwłok lśniące, czarne, zwykle z ciemnozielonym połyskiem; tergity błyszczące zarówno na bokach, jak i na wierzchniej stronie. Oczy u obu płci rozdzielone szerokim czołem, co jest rzadkością u bzygów. Czułki czarne, u samicy 3 człon zwykle lekko zaczerwieniony; 3 człon czułków stosunkowo szeroki. Nogi czarne.

Lejogaster

Słone Łąki w Pełczyskach 30.05.2016

Lejogaster.

Słone Łąki w Pełczyskach 30.05.2016

Lej. metallina

Słone Łąki w Pełczyskach 30.05.2016

L.metallina

Słone Łąki w Pełczyskach 30.05.2016

  1. Status. Dawniej pospolity, obecnie lokalny i rzadko obserwowany
  2. Siedlisko. Wilgotne łąki, rowy melioracyjne, stawy śródłąkowe i mokradła
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8 mm
  4. Aktywność. Koniec kwietnia-sierpień z apogeum pojawu w maju i czerwcu
  5. Lokalizacja. Łódzkie – objęte programem Natura 2000 słonawiska w Pełczyskach
  6. Pokarm. Nektar, pyłek; imagines chętnie odwiedzają kwiaty jaskrów. Larwy saprofagiczne, filtrują w płytkiej wodzie szczątki organiczne
  7. Podobne. Przede wszystkim drugi krajowy gatunek z rodzaju, rzadszy Lejogaster tarsata o nieco węższym i mniejszym 3-im członie czułków. Gatunki z rodzaju Orthonevra różnią się matowym wierzchem tergitów, a oczy u samców łączą się. Nieco podobne są też gatunki z rodzajów Melanogaster i Chrysogaster. Także bardzo rzadka, od dawna nie wykazywana Riponnensia splendens (czułki czerwono-brązowe)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – avidal
  9. Więcej o gatunku
L metallina

Słone Łąki w Pełczyskach 30.05.2016

L.metallina.

Słone Łąki w Pełczyskach 30.05.2016


avidal

Leave a Reply