Meliscaeva cinctella – Bzygówka wiosenna

Syrphidae – Bzygowate
Smukły bzyg z plemienia Syrphini. Scutum błyszczące. Przepaski odwłokowe szerokie, żółte, nieprzerwane, na tylnych krawędziach często lekko falowane, lecz ogólnie proste –  jedynie na tergicie 2 dwie spore żółte plamy w kształcie trapezu; u samicy nieco większe.

Las wiączyński 30.07.2014

Las wiączyński 30.07.2014 ♂

Las wiączyński 30.07.2014 Samiec

Las wiączyński 30.07.2014 ♂

Las wiączyński 30.07.2014

Las wiączyński 30.07.2014 ♀

Widzew 08.06.2012 Samica

Łódź – Widzew 08.06.2012 ♀

  1. Status. Uznawana za pospolitą. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Parki, zarośla, ogrody, polany, skraje lasów
  3. Wymiary. Długość ciała 7-11 mm. Długość skrzydła 7-9.75 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Bieszczady
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy afidofagiczne
  7. Podobne. Niektóre osobniki (zwłaszcza samce) Meliscaeva auricollis również mają nieprzerwane przepaski odwłokowe, lecz zawsze wyraźnie wcięte na tylnych krawędziach. U Meligramma cincta plamy na tergicie 2 są trójkątne
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Kucharski avidal
  9. Wymowa: meliscewa cinktella
Las wiączyński 30.07.2014

Las wiączyński 30.07.2014 ♀

Las wiączyński 30.07.2014 Samica

Las wiączyński 30.07.2014 ♀

M.cinctella

Orelec 09.08.2018 ♂♂ Fot. Andrzej Kucharski


avidal

Leave a Reply