Meliscaeva cinctella – Bzygówka wiosenna

Syrphidae – Bzygowate
Smukły bzyg z plemienia Syrphini. Scutum błyszczące. Przepaski odwłokowe szerokie, żółte, nieprzerwane, na tylnych krawędziach często lekko falowane, lecz ogólnie proste –  jedynie na tergicie 2 dwie spore żółte plamy w kształcie trapezu; u samicy nieco większe.

Las wiączyński 30.07.2014

Las wiączyński 30.07.2014 ♂

Las wiączyński 30.07.2014 Samiec

Las wiączyński 30.07.2014 ♂

Las wiączyński 30.07.2014

Las wiączyński 30.07.2014 ♀

Widzew 08.06.2012 Samica

Łódź – Widzew 08.06.2012 ♀

  1. Liczebność. Uznawana za pospolitą; ja widuję ją sporadycznie
  2. Biotop. Parki, zarośla, ogrody, polany, skraje lasów
  3. Wymiary. Długość ciała 7-11 mm. Długość skrzydła 7-9.75 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Bieszczady. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar, pyłek, spadź. Larwy afidofagiczne
  7. Podobne. Niektóre osobniki (zwłaszcza samce) Meliscaeva auricollis również mają nieprzerwane przepaski odwłokowe, lecz zawsze wyraźnie wcięte na tylnych krawędziach. U Meligramma cincta plamy na tergicie 2 są trójkątne
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Kucharski avidal
  9. Wymowa: meliscewa cinktella
Las wiączyński 30.07.2014

Las wiączyński 30.07.2014 ♀

Las wiączyński 30.07.2014 Samica

Las wiączyński 30.07.2014 ♀

M.cinctella

Orelec 09.08.2018 ♂♂ Fot. Andrzej Kucharski


avidal

Leave a Reply