Merodon constans – Pobzyga paśnica

Syrphidae – Bzygowate
Oczy silnie, rudo-złociście owłosione, u samicy rozdzielone czołem, u samca połączone. Odwłok samca z mniej lub bardziej wyraźnym czerwonym odcieniem. Niektóre tergity szaro opylone, lecz tergit 4 zawsze pokryty złocistymi włoskami, pozbawiony opylenia. Tylne uda zgrubiałe. Tylne golenie z niewielkim, trójkątnym w zarysie, guzkowatym zgrubieniem wierzchołkowym – dotyczy samca. Żyłka R4+5 wygięta charakterystycznie dla całego rodzaju, łukowato.

Austria – Neunkirchen 07.09.2020 ♀ Fot. Michael Knapp

Austria – Neunkirchen 07.09.2020 ♀ Fot. Michael Knapp

Austria – Neunkirchen 07.09.2020 ♀ Fot. Michael Knapp

  1. Status. Zdecydowanie rzadki, sporadycznie obserwowany. W Polsce na południu kraju (Śląsk, Bieszczady)
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, łąki, ogrody, murawy
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 7-12 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żerują w cebulkach zimowitowatych i amarylkowatych – wymienia się zimowity, szafirki i śnieżyczki
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z rodzaju, zwłaszcza bliźniaczo podobny, nie do odróżnienia na fotografiach terenowych, nie wykazany z Polski Merodon analis – status tego gatunku jest dyskusyjny, wg niektórych źródeł to synonim Merodon constans
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Michael Knapp

Austria – Neunkirchen 03.09.2020 ♂ Fot. Michael Knapp

Austria – Mattersburg 10.06.2021 ♂ Fot. Michael Knapp

Austria – Mattersburg 10.06.2021 ♂ Fot. Michael Knapp


Rodzaj Merodon - Pobzyga


avidal

Leave a Reply