Merodon rufus – Pobzyga rudawa

Syrphidae – Bzygowate
Oczy silnie owłosione, u samicy rozdzielone czołem, u samca połączone. Ciemne ciało pokryte gęstymi złocistymi włoskami. Tylne uda zgrubiałe. Tylne golenie bez zgrubienia wierzchołkowego – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Żyłka R4+5 wygięta charakterystycznie dla całego rodzaju, łukowato.

Austria – Mödling 21.05.2021 ♀ Fot. Michael Knapp

  1. Status. Bardzo rzadki, wykazany z kilku ledwie stanowisk. W Polsce odnaleziony na Nizinie Mazowieckiej, w Krakowie i w Ojcowskim PN
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, łąki, murawy
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 10-12 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – czerwiec
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Nektar. Larwy żerują w cebulkach pajęcznic Anthericum
  7. Podobne. Złociste owłosienie ciała jest bardziej obfite, niż u innych gatunków z rodzaju; różnią się również obecnością zgrubienia na wierzchołku tylnej goleni (dotyczy samców)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Michael Knapp

Austria – Mödling 21.05.2021 ♂ Fot. Michael Knapp

Austria – Mödling 21.05.2021 ♂ Fot. Michael Knapp

Austria – Mödling 10.05.2021 ♂ Fot. Michael Knapp


Rodzaj Merodon - Pobzyga


avidal

Leave a Reply