Paragus bicolor – Zgiętwa dwubarwna

Syrphidae – Bzygowate
Oczy duże z pionowymi, szarosrebrnymi smugami. Na ciemnym pronotum dwa podłużne, szarawe pasy. Scutellum dwubarwne, kontrastowo rozjaśnione w części apikalnej. Tergity 2 i 3 czarne. Środkowe tergity czerwone aż po boczne krawędzie. Końcowe tergity czerwone, czarne, lub czarnoczerwone.

Dobromierz 14.06.2009 Fot. Łukasz Mielczarek

Dobromierz 14.06.2009 Fot. Łukasz Mielczarek

  1. Liczebność. Niezbyt pospolity, choć miejscami bywa liczny
  2. Biotop. Suche murawy kserotermiczne i psammofilne pokryte niską roślinnością zielną
  3. Wymiary. Długość ciała 5-6.5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Świętokrzyskie – Murawy Dobromierskie, gdzie jest regularnie obserwowany
  6. Pokarm. Nektar. Larwy afidofagiczne
  7. Podobne. Inne zgiętwy z częściowo czerwonymi odwłokami, w tym Paragus finitimus i Paragus albifrons
  8. Uwagi. Autorem obserwacji jest Łukasz Mielczarek

 

Dodaj komentarz