Paragus bicolor – Zgiętwa dwubarwna

Syrphidae – Bzygowate
Oczy duże z pionowymi, szarosrebrnymi smugami. Na ciemnym prescutum dwa podłużne, szarawe pasy. Scutellum dwubarwne z kontrastową, silnie lśniącą, jasną plamka przy tylnej krawędzi. Środkowe tergity czerwone aż po boczne krawędzie. Końcowe tergity czerwone, czarne, lub czarnoczerwone.

Dobromierz 14.06.2009 Fot. Łukasz Mielczarek

Dobromierz 14.06.2009 ♂ Fot. Łukasz Mielczarek

  1. Liczebność. Niezbyt pospolity, choć miejscami bywa liczny
  2. Biotop. Suche murawy kserotermiczne i psammofilne pokryte niską roślinnością zielną
  3. Wymiary. Długość ciała 5-6.5 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Dolnosląskie, świętokrzyskie – Murawy Dobromierskie, gdzie jest regularnie obserwowany
  6. Pokarm. Nektar. Larwy afidofagiczne
  7. Podobne. Inne zgiętwy z częściowo czerwonymi odwłokami, w tym Paragus finitimus i Paragus albifrons
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Łukasz Mielczarek Meadowlark

Lubin 2022 Paragus cf.bicolor Fot. Meadowlark


Rodzaj Paragus - Zgiętwa


avidal

Leave a Reply