Parasyrphus nigritarsis – Mszycznik stonkowiec

Syrphidae – Bzygowate
Znany też jako mszycznik czarnostopy. Oczy nagie, u samicy rozdzielone czołem, u samca połączone. Twarz bez ciemnej pręgi twarzowej. Scutum z metalicznym połyskiem. Scutellum żółte. Tergit 2 z dwiema żółtymi, rozdzielonymi plamami. Tergity 3 i 4 z żółtymi, nieprzerwanymi przepaskami. Stopy czarne – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Czułki żółte.

Austria 01.05.2021 ♀ Fot. Michael Knapp

Austria 01.05.2021 ♀ Fot. Michael Knapp

Austria 01.05.2021 ♀ Fot. Michael Knapp

Austria 01.05.2021 ♀ Fot. Michael Knapp

  1. Status. Zdecydowanie rzadki, obserwowany sporadycznie
  2. Siedlisko. Wilgotne skraje lasów, obrzeża wód, łąki, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 9-11.5 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec/sierpień, z apogeum w maju i czerwcu
  5. Lokalizacja. Austria
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Drapieżne larwy żywią się jajami i larwami stonek; wymienia się Lochmaea capreae i Gastrophysa viridula  – wyróżniają się pod tym względem spośród pozostałych gatunków z rodzaju, których larwy są afidofagiczne
  7. Podobne. U Pararsyrphus annulatus przednie i środkowe stopy są żółte. U Parasyrphus vittiger czułki są czarne. Kształt przepasek odwłokowych zbliżony do tych występujących w rodzaju Epistrophe
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Michael Knapp

Rodzaj Parasyrphus - Mszycznik


avidal

Leave a Reply