Lochmaea capreae – Naliścica wierzbowa

Chrysomelidae – Stonkowate
Także pod nazwą szarynka iwówka. Ubarwienie ciała jasne, żółtobrązowe, czy też gliniastożółte. Przedplecze matowe z dobrze widocznymi czarnymi, owalnymi plamkami.

L.capreaea

Grądy nad Lindą 28.05.2018

Widzew 23.04.2014

Łódź – Widzew 23.04.2014

Las wiączyński 21.04.2013

Las wiączyński 21.04.2013

Las wiączyński 14.05.2011

Las wiączyński 14.05.2011

 1. Liczebność. Bardzo pospolita i liczna
 2. Biotop. Lasy, parki, zarośla, łozowiska, aleje, ogrody, zadrzewienia, łęgi nadrzeczne
 3. Wymiary. Długość ciała 4-6 mm
 4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
 5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraj
 6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na liściach i pączkach wierzb, topoli i brzóz
 7. Podobne. Rzadsza Lochmaea suturalis różni się silnie błyszczącym przedpleczem; ubarwiona jest często ciemniej (spotyka się nawet czarne osobniki). Żeruje na wrzosowatych
 8. Uwagi. Znanym wrogiem naturalnym są larwy Parasyrphus nigritarsis
 9. Uwagi 2. Autor obserwacji – avidal
 10. L.capreae w bazie BioMap

Las żeromiński 17.05.2021


Rodzaj Lochmaea - Naliścica


avidal

2 thoughts on “Lochmaea capreae – Naliścica wierzbowa

 1. Ta Lochmaea od Ryszarda, z Zielonej Góry, wygląda właśnie na L. suturalis – ma zaciemniony szew pokryw, czego nie spotyka się u L. capreae.

Leave a Reply