Lochmaea capreae – Naliścica wierzbowa

Chrysomelidae – Stonkowate
Także pod nazwą szarynka iwówka. Ubarwienie ciała jasne, żółtobrązowe, czy też gliniastożółte. Przedplecze matowe z dobrze widocznymi czarnymi, owalnymi plamkami.

L.capreaea

Grądy nad Lindą 28.05.2018

Widzew 23.04.2014

Łódź – Widzew 23.04.2014

Las wiączyński 21.04.2013

Las wiączyński 21.04.2013

Las wiączyński 14.05.2011

Las wiączyński 14.05.2011

  1. Liczebność. Bardzo pospolita
  2. Biotop. Lasy, parki, zarośla, łozowiska, aleje, ogrody, zadrzewienia, łęgi nadrzeczne
  3. Wymiary. Długość ciała 4-6 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie. Występuje w całym kraj
  6. Pokarm. Imagines i larwy żerują na liściach i pączkach wierzb, topoli i brzóz
  7. Podobne. Rzadsza Lochmaea suturalis różni się silnie błyszczącym przedpleczem; ubarwiona jest często ciemniej (spotyka się nawet czarne osobniki). Żeruje na wrzosowatych
  8. L.capreae w bazie BioMap

2 thoughts on “Lochmaea capreae – Naliścica wierzbowa

  1. Ta Lochmaea od Ryszarda, z Zielonej Góry, wygląda właśnie na L. suturalis – ma zaciemniony szew pokryw, czego nie spotyka się u L. capreae.

Leave a Reply